2 תשובות
מאיפה לנו
למה שנדע? ולמה פשוט לא תגידי לו בראשון בערב "אני חולה" ואל תלכי אם זה חשוב לך?
באותו הנושא: