8 תשובות
חיות טורפות
איזה טורפות?
טורפות בנאדם
איזה בנאדם?
בנאדם שמן
איזה שמן?
שמן דובון
איזה דובון?
בלע סבון
איזה סבון?
סבון רחצה
איזה רחצה?
רחצת ים
איזה ים?
ים המלח
איזה מלח?
מלח בישול
איזה בישול?
בישול עוף
איזה עוף?
תקבל אגרוףאני לא מאמינה שאני זוכרת את זה חחח הזוי

האמ גמלי מגיע משהו
שואל השאלה:
כל ההמשך זה אומר כל השיר
אבל בכל מקרה תודה
אנונימי
חיות טורפות איזה טורפות טורפות בן אדם איזה בן אדם בן אדם שמן איזה שמן שמן דובון איזה דובון בלע סבון איזה סבון סבון רחיצה איזה רחיצה רחיצת ים איזה ים ים המלח איזה מלח מלח בישול איזה בישול בישול עוף איזה עוף תקבל אגרוף
חיות טורפות
איזה טורפות
טורפות בן אדם
איזה בן אדם
בן אדם שמן
איזה שמן
שמן דובון
איזה דובון בלע סבון
איזה סבון רחצה
איזה רחצה
רחצה של ים
איזה ים
ים המלח
איזה מלח
מלח של בישול
איזה בישול
בידול של עוף
איזה עוף קבל אגרוף
ערק ערק ערק יבת זו..
חיות טורפות
איזה טורפות?
טורפות בן אדם
איזה בן אדם?
בן אדם שמן
איזה שמן?
שמן דובון
איזה דובון?
בלע סבון
איזה סבון?
סבון רחצה
איזה רחצה?
רחצה של ים
איזה ים?
ים המלח
איזה מלח?
מלח לבישול
איזה בישול?
בישול של עוף
איזה עוף קבל אגרוף!
שואל השאלה:
תודה הצלתם אותי
אנונימי
חיות טורפןת
איזה טורפות
טורפות בן אדם
איזה בן אדם
בן אדם שמן
איזה שמן
שמן דובון
איזה דובון
בלע סבון
איזה סבון
סבון לרחצה
איזה רחצה
רחצה של מלח
איזה מלח
מלח לבישול
איזה בישול
בישול של עוף
איזה עוף
קבל אגרוף
לא בטוחה ב100 אחוז שזכ המילים הנכונות