תשובה אחת
תחייכי הרבה ותני הרגשה שאפשר לסמוך עלייך.