תשובה אחת
יש בערך את כל החנויות שיש בטרמינל 3 רק מצומצם יותר...