3 תשובות
אכן
כן, לפעמים מורידים לגמרי זה תלוי במיקום שלו.
תלוי ממש במיקום אבל כן