14 תשובות
מעלה מעלה
לא משפיע.
מעלהה רצח
אנונימית
מעלה מאוד
לא משפיע, לפחות לטעמי
לא בהכרח
מעלה.
זה יעיל אבל זה לא מעלה
אם אין לך רכב זה לא יוריד,
אבל זה כן מעלה עם יש
מעלהה