7 תשובות
חוץ מלישון? לא
הייתי חולה:/
אכן
לא אפרט אבל
למדתי למבחן
רק עבודות
לקבל כאפה מעניין מספיק?
לא