12 תשובות
3/4
נראלי 3
שתיים שלוש
3 מספיק
2-3
שניים, בת ובן.
כמובן שאוהב כל ילד שיהיה לי.
מי יודע: אולי ארצה יותר?