2 תשובות
אני מגיבה לסטורי שלהם, משהו שקשור ומנסה להיות שנונה.
Po:
אני לא מעלה דברים לאינסטגרם
אני אמור לדאוג?
גם מאיפה בכלל בנות יראו את הסטורי שלי? כאילו, מי?
לשאלה כדי שלא ימחקו: אני שולח להם הודעות מיניות