3 תשובות
כל מפגש עולה 250 בערך
דרך קופת חולים יעלה לך 150 למפגש
אם זה פרטי זה יעלה מעל 300 למפגש
אנונימית
200+