3 תשובות
לחכות שתפגשו פנים מול פנים
פנים מול פנים
פנים מול פנים