3 תשובות
תדבר איתה בסתם אחת הקבוצות
תדבר איתה נסה אפילו לגרום לה להיות חלק מהקבוצה שלכם יותר בשביל שזה לא יהיה לה מלחעץ תגיד גם לחברה אחת טובה שלה שתבוא איתה תדבר איתה יותר תראה עיניין לפעמיים
דבר איתה סתם בתור התחלה (לא ממש קריטי על מה...), וכשאתה מרגיש יותר בנוח להיות איתה תציע לה לצאת לאן שהוא. אבל בתור התחלה - פשוט תיגש ותדבר.