3 תשובות
לא
חופש חופש
וגם מחר זה חופש
שתהיה שנה טובה