2 תשובות
גם אני משחק
gtg- יוצא/צריך ללכת.
brb- לא זמין (לפרק זמן של כמה דקות)
Afk- לא במשחק (נניח שאתה צריך לאכול ואתה לא יוצא)
Gg- good game
Gn-good night
Ty-thank you