4 תשובות
כן.
אחרי שעה מתפוגג
מחזיק 30 דק מקסימום
אנונימית