5 תשובות
לא בכלל לא
לא
Ncf
לא הוא ממש טוב
ממש לא הוא ממש טוב