2 תשובות
לא נראה לי שאתה יכול לקבל סכום כזה מביטוח לאומי.
אגב, זה לא נקרא 'להרוויח' כי כסף מביטוח לאומי הוא לא תוצר של עבודה.