2 תשובות
כן זה סבבה להגיד לו
כע הוא ישמח כי את מביאה לו כסף