2 תשובות
כן הוא זכאי לאזרחות
oki
יכול להיות
זה תלוי במדינה שבה הוא נולד.