5 תשובות
תשאלי את ההפקה
מה הקשר אחי
אנונימית
ואיך אין להן אם הן גרות בישראל?
אנונימית
אמאל'ה נבהלתי חשבתי שרשום טיה (אני) כי קוראים לי טיה.
ונראה לי אפשר, כי זה לא קשור.
שואל השאלה:
אתמול שהיה פרק ששאלו את המתמודדים שאלות אמרו לה שהיא צריכה לדאוג עם המיליון שקיבלה לאזרחות
אנונימית