5 תשובות
הוגה בוגה
תדמיינו שיש פה משפט מגניב

סתם
כאן גרים בכיף ללילה זה ואת שמות הילדים
לא כדאי להיכנס
אכלנו שעועית מקודם
"תנור וויד"
אנחנו לא שיכורות
זה סטלה טבעית
אנונימית