7 תשובות
תלוי
שואל השאלה:
תלוי במה?
אנונימית
באיך היא מבקשת ואיך היא מתנהגת באותו רגע
לא
לא חושב אבל תלוי איך זה היה נראה