תשובה אחת
זאת מחלת מין ,מן הסתם שהיא מסוכנת
באותו הנושא: