6 תשובות
לא חצי שכבה שלי באה ככה.
כולה בית ספר מה מוזר בזה
לא
וואי הכי לא מוזר.