15 תשובות
שנייה
תלוי עם אני עסוקה או לא לרוב אני לא
לחכות זה מטומטם
בין שנייה ל 5 דקות.
תלוי מי זה.
יש כאלה ששלחו לי הודעה לפני חצי שנה ועדיין לא נכנסתי
תלוי מי זה, בדרך כלל אני עונה ישר
מתי שאני רואה
אם אני בטלפון אז ישר
ישר
תלוי מתי אני רואה את זה
אבל אחרי כמה דקות
אנונימית
אם אני רואה אני עונה ישר אלא אם כן אני לא רוצה לענות לו אז אני מושך זמן
תלוי מי זה ומה ההודעה
תלוי למי...
כשאני רואה אותה
שבועיים ככה