3 תשובות
משכורת מינימום לגיל 17..
נראלי זה 27 אם אנלא טועה
אתה אמור לקבל בין אולי 30-15 שקל ככל שהכיל יותר גדול אני חושבת שככה הכסף יותר גדל
תלוי במפעל אבל אני חושבת מינימום