2 תשובות
מכיל בתוכו
שואל השאלה:
יש לך אולי משפט שיש את הצירוף המילים האלה? תודה
אנונימי