3 תשובות
עדיין לא נבחר רהמ..
בסופו של דבר גנץ ייבחר
יש לו יותר מנדטים
אבל אם הוא לא יצליח להקים ממשלה זה עובר לביבי
אני הייתי מציאה שיאחדו כוחות
עדיין לא נבחר