5 תשובות
פרופיל?
תכנסי לפרופיל ותחליפי אוצה
שואל השאלה:
לא.. אני רחצה להעלות תמונה של תרגיל שאני צריכה עזרה בו.. לאיפה מעלים ואיך
אנונימית
תעלי את זה לאפליקציה up 2 me
ואז זה יביא לך קישור לשים פה
הבנת?
זה לא אפליקציה טעות שלי, תכתבי בגוגל פשוט up 2 me וזה יתן לך