2 תשובות
שלוקחים לך את הרכב בגלל חוב.
לוקחים לך את הרכב בגלל חובות