תשובה אחת
עדיין לא יודעים. אבל בינתיים עד שידעו ביבי.