8 תשובות
תות קל
תותיםם
תות
בננה
למה אחד אם אפשר את שניהם?

עכשיו תות-בננה חדש בשוק ונחטף כמו כל דמות ראשית בסדרת נוער
תות
בננה
תותותותות תותת