4 תשובות
מזעזע ביותר
שואל השאלה:
איך להכריח את עצמי לכתוב?
אנונימית
אל תכריחי את עצמך
שיבוא לבד