2 תשובות
'אדג'כתיב'
זה תואר לא?
Adverb זה שם הפועל
Adjective זה תואר