3 תשובות
YOLO
(you only live once)
Dont push yourself too hard, you may fall and never get up.

Dont over do it, just do it and be happy with it.

You dont have to give a 100% of yourself now,u can give less and you will charge yourself later again.

החיים הם כמו לחם, יש קשה ויש קל.
תמיד כדאי להתחיל עם הקשה ואז להנות עם הקל.
אם אין לך כוח לרוץ תלך, אם נגמר הכוח ללכת תזחל אבל אל תוותר