3 תשובות
I drank 2 cups of tea with honey but it didnt help
I drank 2 cups of tea with honey but it didnt help
I drank two cups of tea with honey but It didnt help.