14 תשובות
אדיר מילר
אדיר מילר.
שחר חסון
אדיר מילר
קשהה
בסטאנדפים שחר חסון, בסדרות, מערכונים וכו', אדיר מילר
קשה
מה שבחור זהב אמר^
אדיר מילר
חד משמעית שחר חסון
הבנאדם גאון זאת לא שאלה בכלל
אני אוהבת את שניהם אבל אדיר מילר
אדיר, שחר לא מצחיק אותי.
שחר חסון מצחיק אבל אדיר יותר
אדיר