4 תשובות
בהגדרות
שואל השאלה:
איפה בהגדרות ?
הטלפון שלך באנגלית?
תכנסי להגדרות ותרדי טיפה ותלחצי על הציור של האות Aa