9 תשובות
אין לי מושג אני לא עברתי דירה בחיים שלי אז איך אני אדע את המחיר
לא עולה, שכירות
2,700,000 בערך
מיליון
200 אלף ופירגנתי

איכ דירה מתפוררת בשום מקום
אנונימי
4,000,000
אנונימית
שני מיליון שבע מאות נראה לי.
3,300,000
אנונימי
מיליון וחצי