תשובה אחת
זה קורה לפעמים, תשכבי ותני לזה לעבור מעצמו