9 תשובות
לפני חצי שנה
אם הכלבה שלי נחשבת אז 5
אנשים
אף פעם.
גיח 13
ברגע זה, עם יד ימין
לא הייתה לי עדיין
לא הייתה ואני בן 15
פברואר חיחי