תשובה אחת
להיות מי שאת ולנסות לפתח איתו שיחה עח דברים שמעניינים אותו