תשובה אחת
תנסי להתעלם אני יודע שזה קשה אבל זה תקופה בחיים שתעבור בשלב מסויים