8 תשובות
עם תחתונים וחולצה
כשהיה לי לא
לא
כן או רק עם תחתון
לרוב לא
עם שרוואלים וחולצות גדולות
לרוב כן חח אם קר ממש אז שם בוקסר