תשובה אחת
כי הוא לא יודע לדבר
יונית יונית יו יו יונית
הוא אמר גם:"ביבי הציבור מטו,לא מטומטם"
הוא אמר גם שהוא נגד הציבור
והכל מתועד בטלוויזיה
אנונימית