6 תשובות
נובמבר
השנה הוא מתחיל ב30 בנובמבר
סוף נובמבר כזה
סוף נומבר.( חודש 11)
מתישהו ליד חנוכה