2 תשובות
תדברי איתו על זה
ceah nnbu kscr th,l
באותו הנושא: