6 תשובות
כן
כן.
הטרדה אח&@מוטה
עם נתת לו ולא אמרת לו לא או שלא אמרת כלום אז לא