5 תשובות
לא זה לא.
מצטרף לשאלה.
זה מה שאני שואל את עצמי.

האם ה"לא" הוא "לא" - ובאמת
אולי הוא רק "אולי, אך לא כעת",
או שה"לא" הוא רק "עוד לא"
אולי הוא "או", אולי הוא "בוא"
כי את אומרת "לא" כל כך בחן
שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מ"כן".
למשמעות של לא כאילו למה עוד כבר אפשר להתכוון