2 תשובות
Movie maker?
אין טובות בחינם ושלא משאירות את הלוגו שלהן בסרטון הסופי...
לטלפון או למחשב?